Erotikon | Higher States, Part 2 (2019) 

Performance, Onassis Stegi, Athens GR

“EROTIKON”@Elina Giounanli for Onassis Stegi_40.jpg
“EROTIKON”@Elina Giounanli for Onassis Stegi_30.jpg
MainCampaignePicErotikon.jpg

Credits

Direction, Choreography: Kiriakos Hadjiioannou

Concept: Kiriakos Hadjiioannou, in collaboration with Margarita Tsomou

Created with and Performed by: Kiriakos Hadjiioannou, Mickey Mahar, Maria Sideri, Nancy Stamatopoulou

Dramaturgy, Text Editing: Anastasios Koukoutas, Margarita Tsomou
Music and Sound Composition: Maria Sideri, in collaboration with Orestes Benekas
Scenography: Urs August Steiner
Light Design: Nyssos Vasilopoulos
Costumes: Christina Lardikou, Kiriakos Hadjiioannou
Œuil Exterieur: Myrto Grapsa, Bernhard Siebert
Voice Coaching: Yiannis Vryzakis
Feldenkrais Method Instructor: Marilena Petridou
Photos: Kostis Fokas, Elina Giounanli
Assistant to the Production: Katerina Drakopoulou
Production Management: Stelios Georgalis

Produced by: Onassis Stegi

Partner: Tanzhaus Zürich